5 / 20
Św. Faustyna Kowalska
Wszelka łaska przychodzi do duszy przez modlitwę.
+

© Public domain