6 / 20
Św. Bonawentura
Znosząc wszelkie przeciwności i niedole życia, bądź człowiekiem modlitwy.
+

© Public Domain