7 / 20
Św. Piotr Chryzolog
Oto trzy rzeczy, bracia, przy których wiara trwa niewzruszenie, a pobożność i cnota nie ustają: modlitwa, post i miłosierdzie.
+

© Public Domain