9 / 20
Św. Jan Chryzostom
Modlitwa jest światłem dla duszy.
+

© Public Domain