12 / 20
„Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej”, Maria z Agredy Autorka żyła w latach 1606-1665, była zakonnicą z zakonu franciszkanów w Agredzie, od 25 roku życia opatką zakonu (przybrała imię Maria od Jezusa). Była mistyczką i wizjonerką. Krótko po śmierci rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny.
+

© Wydawnictwo Michalineum