17 / 20
„Świadectwo – dziennik duchowy”, Alicja Lenczewska Po śmierci Alicji Lenczewskiej (1934-2012) dzienniki jej duszy zostały zbadane przez komisję teologiczną powołaną przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę. Komisja potwierdziła zgodność tekstów mistyczki z nauczaniem Kościoła. Teologiczna i duchowa dojrzałość tekstów zdumiewa, a treści w nich zawarte umacniają wiarę, udzielają odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i prowadzą trudną drogą ku dojrzałości chrześcijańskiej.
+

© Wydawnictwo Agape