5 / 20
„W miłości nie ma lęku”, o. Józef Witko OFM Znany rekolekcjonista i kaznodzieja ukazuje na nowo potęgę Bożej miłości. Wielu ludzi żyje w paraliżującym lęku i niepokoju, a tym, co może pokonać strach jest przyjęcie Bożej miłości. O. Witko zachęca do pogłębiania wiary, pokazuje jak o nią prosić, jak ją budować i rozwijać, ale przede wszystkim odkrywa, jak wielką moc ma modlitwa uwielbienia. Nie mamy problemu z tym, żeby prosić Boga o wszystko czy też przepraszać Go, ale wciąż nie potrafimy uwielbiać. Tymczasem uwielbienie Boga, przede wszystkim w najtrudniejszych chwilach życia sprawia, że dzieją się cuda.
+

© Wydawnictwo Esprit