9 / 20
„Rozważania o wierze”, ks. Tadeusz Dajczer Niekonwencjonalne spojrzenie na wiarę w rzetelnym ujęciu teologii życia wewnętrznego. Autor, założyciel i główny animator Ruchu Rodzin Nazaretańskich, dzieli się doświadczeniem kierownictwa duchowego i nawołuje do zawierzenia Bogu. Prosty i jasny język przyciąga i angażuje uwagę czytelnika, rozbudza pragnienie doświadczenia Boga, zaprasza do wkroczenia na drogę świętości.
+

© Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła