18 / 20
Sobór Wasyla Błogosławionego, tuż przy placu Czerwonym; Moskwa, Rosja
+

© Shutterstock