20 / 20
W tym „kościele” trudno byłoby sprawować nabożeństwa...; Calgary, Kanada
+

© Shutterstock