15 / 21
Kompozycja jest kolista, sekwencja scen zgodna z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od lewej dolnej części: ci, którzy mają być sądzeni, wznoszą się po lewej; sprawiedliwi pozostają wyżej, podczas gdy potępieni schodzą po prawej stronie ku piekłu.
+

© Wikipedia/ Domena publiczna