16 / 21
Centralną i najważniejszą postacią jest Chrystus Sędzia, przedstawiony jako młoda, atletyczna i muskularna postać. Jego spojrzenie jest surowe, zwrócone w lewo, ku piekłu i jego mękom. Minął czas miłosierdzia; tutaj widzimy Chrystusa wprowadzającego sprawiedliwość, oddzielającego „owce od kozłów”.
+

© Wikipedia/ Domena publiczna