2 / 21
Jest to prywatna kaplica papieska. Uważa się ją za jedno z najpełniejszych i najważniejszych dzieł „teologii wizualnej”, nawiązujących do tradycji „Biblii pauperum” („Biblii ubogich”).
+

© Materiały prasowe