6 / 21
Kaplica Sykstyńska nadal jest miejscem ważnych wydarzeń w kalendarzu papieskim. Na przykład co roku odprawiana jest tu msza z okazji Chrztu Pańskiego, podczas której Ojciec Święty udziela chrztu dzieciom.
+

© ServizioFotograficoOR / CPP