7 / 21
Ma ona stały chór, Papieski Chór Kaplicy Sykstyńskiej, który jest najstarszym istniejącym chórem na świecie. Wśród utworów napisanych specjalnie dla tego chóru najsłynniejszy to„Miserere” autorstwa Gregoria Allegri.
+

© CPP I CIRCUS