1 / 20
Według jednej z teorii nazwa „Luwr” (Louvre) pochodzi od łacińskiego słowa „wilk” (lupus), bo w średniowieczu w miejscu obecnego pałacu stał zameczek myśliwski. W XII w. zbudowano tu warownię, a XIV w. wprowadzili się do niej francuscy królowie. W monumentalny renesansowy pałac zamienił Luwr król Franciszek I, który zbierał starożytne rzeźby i dzieła mistrzów renesansu i zaprosił na dwór Leonarda da Vinci. Za rządów Ludwika XIV rezydencją królewską został Wersal, a w Luwrze zostały dzieła sztuki i zamieszkali artyści.
+

© Wikipedia | Domena publiczna