10 / 20
Najwięcej zwiedzających przyciągają obrazy, szczególnie dzieła Tycjana, Rubensa, Rembrandta, Boscha, Poussina, Watteau i innych wybitnych malarzy niemieckich, flamandzkich i holenderskich.
+

© Ivo Jansch/Wikipedia | CC BY-SA 2.0