11 / 20
Luwr ma bogaty dział rzeźby. Znajdują się tu m.in. „Amor i Psyche” Antonio Canovy, „Maria Magdalena” Gregora Erharta czy „Umierający niewolnik” Michała Anioła. Monumentalne rzeźby były jedynymi dziełami, które zobaczyli Niemcy w Luwrze po wkroczeniu do Paryża w 1940 r. Dyrekcja muzeum, która nie podzielała przekonania francuskiego rządu o ugodowej postawie Hitlera, już w sierpniu poprzedniego roku zarządziła ewakuację zbiorów.
+

© Rama/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 fr