12 / 20
W Muzeum Luwru znajduje się tylko jedna kopia. Jest to facsimile jednego z dokumentów z Qumran, pochodzących z okresu od III w. p.n.e. do I w. n.e., znalezionych w 1947 r. w Jordanii (oryginały znajdują się w muzeum w Ammanie). Facsimile jest prezentowane razem z autentycznymi glinianymi dzbanami, w których przechowywane były manuskrypty. Ciekawostka – muzeum kupiło dzbany w 1951 r., ale przeleżały one pół wieku w magazynie, zanim pracownicy zorientowali się, z jakim skarbem mają do czynienia.
+

© Antisircana/Wikipedia | CC BY-SA 4.0