15 / 20
W Luwrze można obejrzeć ok. 30 dzieł związanych z Polską. Znajdują się tu m.in. portret Fryderyka Chopina namalowany przez Eugène’a Delacroix, portret królowej Marii Leszczyńskiej, perski dywan zdobyty przez wojska króla Jana III Sobieskiego w bitwie z Turkami i zabytki egipskie podarowane muzeum przez hrabiego Jana Tyszkiewicza.
+

© Carolus/Wikipedia | CC BY 2.5