16 / 20
Mało brakowało, a Luwr podzieliłby los pałacu Tuileries, spalonego podczas Komuny Paryskiej w 1871 r. Luwr uratował Polak Florian Trawiński, który należał do władz komuny i wykorzystując swoje wpływy, potajemnie zamienił beczki z naftą na beczki z wodą.
+

© King of Hearts/Wikipedia | CC BY-SA 3.0