17 / 20
Luwr był poważnie zagrożony także dwa wieki wcześniej. Kiedy mieszkali w nim artyści, nie prowadzono w nim żadnych prac remontowych. Budynek był w tak złym stanie, że w 1750 r. planowano go rozebrać, ale ponoć uratowały go paryskie przekupki, które ruszyły marszem na Wersal, żeby zmusić dwór do powrotu do Paryża.
+

© Rob Bendall/Wikipedia