2 / 20
Podczas Rewolucji Francuskiej Zgromadzenie Narodowe zdecydowało, że Luwr zostanie „oddany narodowi”. Muzeum otwarto uroczyście 10 sierpnia 1783 r., w pierwszą rocznicę uwięzienia Ludwika XVI. Początkowo kolekcja liczyła ok. 700 eksponatów, w większości zrabowanych w kościołach.
+

© Wikipedia | Domena publiczna