20 / 20
Czego nie zobaczymy z Luwrze? Nie znajdziemy tam dzieł impresjonistów i postimpresjonistów, których było tak wiele, że stworzono dla nich osobną placówkę – Muzeum Orsay. Muzeum Luwru gromadziło obrazy malowane w tym stylu niemal od początku, kiedy jeszcze były wyśmiewane i pogardzane. Nie obejrzymy tu też sztuki współczesnej, której zbiory znajdują się w Centrum Pompidou.
+

© trolvag/Wikipedia | CC BY-SA 3.0