9 / 20
W Luwrze znajduje się najstarszy znany ludzkości zapis aktu prawnego – „Kodeks Hammurabiego” z XVIII w. p.n.e. Tekst jest wyryty na dwumetrowej steli, czyli kamiennym słupie, ozdobionym płaskorzeźbą przedstawiającą Hammurabiego i boga sprawiedliwości.
+

© Hu Totya/Wikipedia | CC BY 3.0