1/21
dawałem zły przykład i niestety znaleźli się tacy, którzy mnie naśladowali.
2/21
nie próbowałem ulżyć innym w bólu.
3/21
w moim życiu znalazły się osoby, którym sprawiłem przykrość lub jakoś je skrzywdziłem.
4/21
z moich ust wychodziły głupie, wulgarne lub niekulturalne słowa.
5/21
nie dotrzymałem niektórych obietnic.
6/21
czasami kupowałem rzeczy, których nie potrzebowałem albo nigdy nie użyłem.
7/21
tyle czasu i wewnętrznej walki kosztowało mnie przebaczanie.
8/21
za mało się modliłem, a w moich modlitwach brakowało miłości.
9/21
nie upomniałem zawczasu tych, których powinienem był lepiej wychować.
10/21
tyle razy szczędziłem słowa uznania, zachęty lub pochwały tym, którzy na nie zasługiwali lub ich potrzebowali.
11/21
tak często uciekałem przed przyjęciem Krzyża.
12/21
ignorowałem Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jego osamotnienie w tabernakulum sprawia mi ból.
13/21
częściej narzekałem, niż okazywałem wdzięczność.
14/21
sukces przypisywałem samemu sobie, a o poniesione porażki obwiniałem okoliczności.
15/21
czasami prowadziłem rozmowy, w których wyśmiewałem Boga, wiarę lub Kościół.
16/21
zwyczajnie zmarnowałem mnóstwo czasu – czasu, którego już nie mogę odzyskać!
17/21
czasami byłem powodem zgorszenia dla niewinnych oraz tego, że niektórym osobom podciąłem skrzydła w realizacji ich marzeń.
18/21
dla osiągnięcia własnych celów wykorzystałem czyjąś miłość względem mnie.
19/21
pochlebstwa sprawiały mi przyjemność, nawet wtedy, kiedy wiedziałem, że nie ma w nich prawdy.
20/21
nie poświęcałem czasu ani nie odwiedzałem tych, którzy nie wydawali mi się wystarczająco ciekawi, obyci czy też pożyteczni.
21/21
brakowało mi miłości – powinienem był znacznie bardziej kochać Boga i mojego bliźniego.