10 / 21
Tyle razy szczędziłem słowa uznania, zachęty lub pochwały tym, którzy na nie zasługiwali lub ich potrzebowali.
+