11 / 21
Tak często uciekałem przed przyjęciem Krzyża.
+