12 / 21
Ignorowałem Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jego osamotnienie w tabernakulum sprawia mi ból.
+