19 / 21
Pochlebstwa sprawiały mi przyjemność, nawet wtedy, kiedy wiedziałem, że nie ma w nich prawdy.
+