14 / 21
Czy miałeś jakieś doświadczenie, które pomogło ci zrozumieć, że rzeczywiście Bóg jest?
Mówić o doświadczeniu Boga to świetny sposób na poznanie jego z Nim relacji. Mam nadzieję, że będziecie zgodni co do roli, jaką Bóg ma odegrać w waszym życiu. I jeśli tak będzie, to jest dobre pytanie, żeby spróbować zrozumieć dlaczego tak chcecie.
+

© Joshua Resnick - Shutterstock