3 / 12
Wszystko działo się w kościele pw. Świętego Krzyża w New Jersey.
+

© Jeffrey Bruno