5 / 12
Adoracja miała miejsce także w kościele pw. Bożej Rodzicielki w New Jersey.
+

© Jeffrey Bruno