14 / 97
17:06 - Brat Bernardino umieszcza Najświętszy Sakrament w monstrancji na Świętą Godzinę.
+

© Jeffrey Bruno