24 / 97
17.50 - Zakładanie szat liturgicznych, by wrócić na Świętą Godzinę.
+