33 / 97
19:15 - Wieczorna modlitwa…
+

© Jeffrey Bruno