36 / 97
19:55 - Miejmy nadzieję, że wszystkie oceny były dobre!
+