38 / 97
20:20 - Nauka do jutrzejszego końcowego egzaminu z łaciny…
+