49 / 97
7:49 - Meldowanie się w cyfrowym świecie w bibliotece. Obecny dom brata Bernardino jest daleko od jego domu rodzinnego.
+