52 / 97
8:35 - Wyjście do sklepu po kilka rzeczy przed zajęciami.
+