56 / 97
9:35 - Brat Bernardino… Gotowy na rozpoczęcie testu.
+