60 / 97
11:10 - Br. Bernardino jest gdzieś tutaj…
+