68 / 97
11:57 - Brat Bernardino wyjeżdża do Limerick w Irlandii wkrótce po święceniach kapłańskich…  Błogosławieństwo św. Patryka z pewnością się przyda.
+