73 / 97
12:30 - Brat Bernardino wygląda z rządu seminarzystów, z którymi siedzi.
+