8 / 97
16:50 - Tak jest, do klasztoru dostarczają pocztę.
+