80 / 97
13:19 - Br. Bernardino otrzymuje kilka słów od Jego Eminencji.
+