9 / 97
16:53 - Brat Philip i brat Bernardino przygotowują posiłek dla 17 zakonników z klasztoru św. Leopolda.
+