92 / 97
15:22 - Po całym dniu modlitwy, pisania testu, zajęć, spotkania z kardynałem…
+