10 / 12
Bądź zawsze zależna w rzeczach najdrobniejszych od przełożonych.
Chrystus instruuje tutaj siostrę zakonną. Ale my wszyscy mamy Pana za naszego przełożonego. Zależność od Boga jest bronią w duchowej walce, ponieważ nie możemy zwyciężyć sami. Głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad złem jest składową świadomego bycia Jego uczniem. Chrystus przyszedł, by pokonać śmierć i zło. Głoście Go!
+