11 / 12
Nie łudzę cię pokojem i pociechami, ale gotuj się do wielkich walk. 
Faustyna cierpiała fizycznie i duchowo. Była przygotowywana na ogromne bitwy dzięki łasce Boga, który ją podtrzymywał. Chrystus wyraźnie uprzedza nas w Piśmie, żebyśmy byli gotowi na toczenie wielkich walk, byśmy założyli Bożą zbroję oraz stawiali opór diabłu. Bądźcie zawsze czujni i wnikliwi.
+